Memura da yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor

26 Mayıs 2017, 09:42

Eşi doğum yapan erkek memur da yarı zamanlı çalışma hakkını kullanabilecek.

Memurların uzun süredir beklediği yarı zamanlı çalışma hakkını kullanmaya yönelik yönetmelik Bakanlar Kurulu’na sunuldu. Daha önce işçilere verilmiş yarı zamanlı çalışma hakkını memurlar da kullanmaya başlayacak. Yönetmeliğe göre eşi doğum yapmış erkek memur da yarı zamanlı çalışma hakkını kullanabilecek.

Geçen yıl düzenlemesi yapıldığı halde alt düzenlemeye ilişkin yönetmelik hazırlanmadığı için uygulama başlamamıştı. İşçilere yönelik bu hakkı veren düzenleme ise Kasım 2016’da yürürlüğe girdi.

Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı verilmesine yönelik düzenlemeye göre bundan yararlanacakların hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum ve teşkilata göre belirlenecek. Doğum sonrası analık izninin ilk çocukta 2, ikinci çocukta 4, 3 ve daha fazla çocukta 6 ay süreyle süt izni verilmeksizin günlük çalışma süresinin yarısı kadar kullanılan iznin bitiminden itibaren çocuk okula başlayıncaya kadar olan dönemle sınırlı tutulacak.

Erkek memur babalık izninin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına kadar olan süreyle olmak üzere yarı zamanlı çalışabilecek. Yarı zamanlı çalışmak isteyenler kurumlarına dilekçe ile başvuracak. Çalışma şekli, günlük çalışma saatlerinin başlama ve bitiş tercihini belirtecek. Başvuruların uygunluğuna amirler karar verecek. Bu haktan yararlanan memurun haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenecek.

Hürriyet’in haberine göre, Çalışma Bakanlığı, ‘Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar’ hakkındaki yönetmeliğe ilişkin çalışmayı tamamladı. Bakanlar Kurulu’nda karara bağlanmasının ardından düzenlemenin en geç haziran ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylece memur anneler de özel sektörde olduğu gibi doğum izninden sonra çocukları okul çağına gelene kadar kısmi çalışmadan yararlanacak.

YENİ HABERLER

Copyright © 2017. Yeni Gündem