Caferilerin tavrı şu olmalı / Fatih Kahramani

14 Ağustos 2017, 12:51

Caferilerin Tavrı Şu Olmalı

 

Yaşadığım toplum açısından yaptığım iş itibari ile bu tür konuları konuşmaya, yazmaya, hatta fikrimi beyan etmeye dahi hakkım yok. Çünkü bu tür konuları konuşmak için hatta yazmak için mektebimin içinde yer alan hiyerarşik sınıflara ayrılan kategorilerin şartlarına uygun olmam gerekiyor.

Hakkında fikirlerimi beyan edeceğim kişi ve kurumlar ile aynı statüye sahip değilsem, ne olursa olsun onlar hakkında bir şey söyleyemem. Sınıfsal statüko da her üst sınıfın kendisinden alt sınıfta yer alan kişiler hakkın da fikir beyan etmeleri hatta onlar hakkında karar verme yetkilerini ellerinde bulundururlarken, alt sınıfın kendisinden üst sınıflar için maalesef böyle bir hakları olmamıştır.

Hal durum böyleyken, bazen nadiren de olsa alt sınıfında söz alma hakkı aldığı görülmüş olup, yine de ne söylenirse söylensin, üst sınıfın yıllarca oluşturduğu hiyerarşinin ağırlığı ile etkiye tepki oluşamamıştır.

Mektebim içinde sınıfsal statüde yer alan tüm sosyal yapılara ve fertlere, üst akıl dediğimiz kesimin içinde yer alan bir büyüğümüzün son dönemler de yapmış olduğu talihsiz bir açıklamanın sonucu cevap hakkı doğmuş,ve bu mektepte yer alan herkesin bu konuyu konuşmasına hiyerarşi sınıfının hiçbir fark gözetilmeden söz hakkı tanımasını da rica etmekteyim.

Yaşadığım topraklar üzerinde mezhebi olarak tanımlandığımda “Caferi vatandaş” olarak geçtiğim için ve son dönemlerde ben dâhil birçok “Caferi” kardeşlerim adına verilen öneriye karşılık önlem alınmaz ve karşılık verilmezse ilerleyen vakitlerde bu önerinin karara dönüşeceğinden şüphemizin olmayacağını geçmiş dönemlerde elde ettiğimiz tecrübelerle görmek mümkündür.

Nitekim tüm sınıfların “İngiliz Şiileri” diye tabir ettikleri grup bile öneri ile başlamış, son dönemlerde mektep içinde nüfus sahibi olmuştur.

Büyüğümüzün yazmış olduğu yazıdan çıkarılan anlamı aynı inanca sahip olduğum kardeşlerle paylaşarak birlikte inceleyerek ve irdeleyerek hatırlatma görevini yerine getirmem de fayda görüyorum.

1-TÜRKİYE CAFERİLERİNİN TAVRI ŞU OLMALI:

1-Yazmış olduğu yazı başlık itibari ile insanların fikirlerin de Türkiye Caferileri ile Hükümetin bir problemi varmış ta Caferiler böyle davranırsa iyi olur gibi algı oluşturmaktadır.

1-) 14 asırdır ki Emeviler tarafından Nebevi haklarından mahrum bırakılan ve mazlum olan Sünni ve Alevi kardeşlerinin yeniden o haklarına kavuşmaları için onlara yardımcı olmalılar.

Yıllarca Aleviler ile yan yana gelmemiş bir toplum olarak, Aleviler ile Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin haklarını kazanması için yardımcı olmak takdir edilir ki Ehl-i Sünnet kardeşlerimiz tarafından da samimi görülmeyecektir. Nitekim, şu an bile Alevi toplumunun çoğunluğu biz Caferi toplumununun kendilerine karşı tutumlarından dolayı muzdarip durumdalar.

2-“Caferi topluluğun, baş düşman gördüğü Siyonizm ve Emperyalizm müttefiki bir hükümetle ittifak kurması doğru olmadığı gibi ona savaş açması da doğru değildir. ”

“Sulh” yapmak ve “sulh/barış” içerisinde yaşamak ile ittifak kurmak biribirinden ayrı şeylerdir. Benim söylemek istediğim “sulh” dur, ittifak değil!

2- Sanki Türkiye’de Caferi vatandaşlar terör eylemi düzenliyorlar da kendisi de buna dur demek için arabulucu olarak insanları Sulh’a davet ediyor. Yıllardır Türkiye’de inançlarını özgür yaşayan Caferi vatandaşları olarak ne vakit Hükumetten Zulüm görülmüşte şimdi de kalkıp siyasi otoritenin hükümet ile sulh yapması tavsiyesinde bulunuluyor.

“3-) Siyasi otorite ve Devlet yapısıyla sulh/ barış içerisinde yaşamlarını sürdürmeliler. Zira Caferiler şunu çok iyi bilmeliler ki,

A-) Bu azınlıklarıyla birlikte, hiç bir zaman hükümet kurma imkanına sahip olamayacaklardır.”

3-Sanki Türkiye’de ki Caferiler Özerklik istiyormuş gibi, azınlık olduğumuzu hatırlatarak, Hükümet kuramayacağımızı hatırlatıyordu.

4-) Zulümle, zalimle mücadele etmek, adaleti kaim kılmak ve marufu emredip münkeri nehyetmek, elbetteki İslam’ ın ve özellikle de Ehl-i Beyt mektebinin en önemli ilkelerindendir. Fakat unutulmamalı ki, bunların da ve bunları yapanların da bir takım kaide, usul ve şartları vardır. İsteyen ve ehil olmayan her kes yapamaz, kaş yaparken göz çıkarmak da vardır bu işin içinde!

4-Türkiye’de sanki Caferiler,zulüm görüyor muşta ve birilerini zalim olarak atfetmişler de bunlarda bu gidişe dur demek için çıkmışlar ortaya.Ve işin enteresan kısmı Bu mücadeleyi her isteyen Caferi vatandaşların değil de sadece işin ehli olan kimselerin( yani kendilerinin) yapması gerekirmiş.

Madem Caferi toplumu adına yön ve karar verme yetkisini kendinde bulunduruyorlarsa biz de “Caferi vatandaşı”olarak soru sorma hakkımızı kullanmak istiyoruz.

Diyelim ki hükümet ile Caferi vatandaşları arasında bilinmeyen bir problem var ya da olacak, Kendilerini arabulucu olarak adlandıran bu büyüklerimiz Farz edelim ki gerçekten de aynı inanca sahip Caferi kardeşlerini düşünüyorlar ve çalışıyorlar. Acaba bu görev süresince nasıl davranacaklar?

Zenginlerin sofrasına iştirak eden Osman b.Huneyf’ gibi mi?

İhtiyacı olan Ali dostlarının ihtiyacını gideren Ali İbn.Yaktin gibi mi?

Türkiyeli Caferileri Hükümet ile sorunları varmış gibi göstermek hangi akl-i selim insanın düşüncesi olabilir? Toplumda bazı yöneticilerden halkın şikâyetçi olmaları, hükümetleri istemediklerinin göstergesi midir?

Acaba, Basralı Şiiler Osman b.Huneyf’i şikayet ettiklerinde Ali’nin(a.s) hükümetinden mi şikayetçiydiler, yoksa Ali’nin(a.s) valisinden mi?

Kendilerine yeni bir vazifenin temsilcileri olarak gören büyüklerimiz acaba çalışmaya başladıkları bu görevlerinde Osman b.Huneyf mi olacaklar,yoksa Ali İbn.Yaktin mi? Her ikisi de Ali’nin (as.)taraftarı ve kendi dönemlerinin hükümetin de görev içindeydiler, acaba Hangisi halkın menfaatlerini kendi menfaatlerinden önde tuttu?

Bu görevi kendiniz için mi yapacaksınız yoksa Caferi halkı için mi?

Caferi halkı Hükümetin ve devletin hangi imkanlarından yararlanmıyor ki,siz bu toplum adına fikir ve yön belirterek yeni imkanlar arıyorsunuz?

Yeni bir göreve başlamadan önce yıllarca bu topluma ve mektebe önderlik yaptığınız vakitlerde acaba mektebin hangi bir sorununa çözüm aradınız da şimdi de çözüm bulabileceğinizden emin olalım?

Yıllarca bu mektebe önderlik yaptığınız da Caferi toplumunun Türkiye şartlarında en geri kalmış bir toplum oluşunu, Siyasi, Akademik, Bilimsel ve Toplumsal kalkınmanın olmadığını görmemiş miydiniz de şimdi acaba bu kalkınmanın adımlarını atmaya başlayacaksınız?

Gençlerinize,Yoksullarınıza,Yetimlerinize sahip çıkmamış,eğitim seviyemiz ile Türkiye şartlarında en düşük topluluk olmuşken Acaba yeni göreviniz ile Mektep için de Siyasetçi,Aydın,Sanatçı,Yazar,Akademisyen,Profesör kesimlerini yetiştireceğinizi mi anlatmaya çalışıyorsunuz?

Caferi toplumunun sorunları için şimdiye kadar hiçbir çözüm bulmayan kimselerin nerede olursa olsun bu saatten sonra da çözüm bulacaklarından şüphe duymaktayız. Sarf edilen sözler ve yapılan eylemler Memun ve İmam Rıza (a.s) taraftarları arasında laf getirip götüren ve her iki inancın taraftarları arasında ayrıcalıklı bir yeri olduğunu düşünen Hişam’ın durumunu hatırlatıyor bizlere.

Böyle bir ara buluculuk söylemleri Hişam’ın karnından başka hiçbir şeye fayda sağlamaz.

Bu mektep için de her kesimin özgürce inançlarını yaşama ve yaşatma adına çalışmalar yapma hakkı vardır. Lakin arabuluculuk sözleri ile Hükümetimiz ile Caferilerin bir sorunu varmış gibi aksettirmek ve düşündürmek Mektebimizin önderleri başta olmak üzere bir çok inanç taşımızı zor durumda bırakacaktır.

 

                                                    Fatih Kahramani

BENZER KÖŞE YAZILARI

YORUMLAR

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Sorry, comments for this entry are closed at this time.

DİĞER YAZILARI

Ma / Biz / Bahar Nare Kızıl

Ma/Biz!      Seyid Rıza Dersim Alevi toplumunun hafızasıdır! Bitirilmek istenen tarihidir! insansızlaştırılmak istenen coğrafyanın...

21 Kasım 2017

Mükemmel İnsan / Kerim Ersan

Mükemmel İnsan     Bir umut ışığı diyebileceğimiz iyi güzel bir insan profili var, bütün...

6 Kasım 2017

Osmanlı kayıtlarında yok denen Pir Sultan kayıtları / Hamza Aksüt

OSMANLI KAYITLARINDA YOK DENEN PİR SULTAN KAYITLARI   Aleviliğin en ünlü Hak aşıklarından olan Pir...

6 Kasım 2017

Barzaniciler’in Irak ve Suriye Notu / Onur Çetinkaya

Barzaniciler’in Irak ve Suriye Notu   Amerika, Suriye’de kara ordusu olarak kullandığı YPG eliyle güneye...

26 Ekim 2017

Onurca-2 / Onur Çetinkaya

Onurca-2   Tecrübeme dayanarak söyleyebileceğim tek şey var dine dair, o da; kutsallarımızı anlatarak prim...

23 Ekim 2017

Copyright © 2017. Yeni Gündem